• Meeting (2077/11/13)

    Meeting (2077/11/13)

  • Meeting (2077/11/13)

    Meeting (2077/11/13)

   परिचय

सूर्तीजन्य पदार्थको सेवन मानव स्वास्थ्यको लागि अत्यन्त हानीकारक भएको र यसले मानव जीवनको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक क्रियाकलापमा समेत नकारात्मक असर पर्ने भएकोले सर्वसाधारण जनताको स्वास्थ्य, सुविधा र आर्थिक हितको अभिवृद्धि गर्न सूर्तीजन्य पदार्थको आयात, उत्पादन, विक्री, वितरण तथा सेवन गर्ने कार्यलाई न्यूनिकरण, नियन्त्रण तथा नियमन गर्ने उद्येश्यका साथ सूर्तीजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन, २०६८ तथा सूर्तीजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) नियमावली र निर्देशिका लागु भई ऐनमा धुम्रपान तथा र्सूिर्तजन्य पदार्थको नियन्त्रण तथा यसको उपभोगबाट उत्पन्न हुने रोगको रोकथाम निदान र उपचारको लागि स्वास्थ्य कर कोषको स्थापना हुने व्यवस्था सो कोषमा जम्मा हुने रकमको बाँडफाँड  र परिचालनलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित वनाउन वाञ्छनिय भएकाले, सूर्तीजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) नियमावली २०६८, को नियम २३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी मन्त्रालयले यो निर्देशिका जारी गरेको छ ।

  पुरा पढ्नुहोस्

श्री लक्ष्मण अर्याल

श्री लक्ष्मण अर्याल


सचिव तथा अध्यक्ष
विस्तृत विवरण
शुनिलराज शर्मा

शुनिलराज शर्मा


उपाध्यक्ष
विस्तृत विवरण
डा.विष्णुदत्त पौडेल

डा.विष्णुदत्त पौडेल


सदस्य
विस्तृत विवरण
देज कुमार गाैतम

देज कुमार गाैतम


सदस्य
विस्तृत विवरण
आनन्द बहादुर चन्द

आनन्द बहादुर चन्द


सदस्य
विस्तृत विवरण
मान बहादुर बस्नेत

मान बहादुर बस्नेत


सदस्य-सचिव
विस्तृत विवरण

   प्रकाशन

शीर्षक डाउनलोड
स्वास्थ्य कर कोष सञ्चालन निर्देशिका, २०७२
स्वास्थ्य कर कोष सञ्चालन निर्देशिका २०७३
पुरा हेर्नुहोस
शीर्षक डाउनलोड
माफ गर्नुहोला ! कुनै विवरण उपलब्ध छैन ।
पुरा हेर्नुहोस
शीर्षक डाउनलोड
सूर्तिजन्य-पदार्थ-नियन्त्रण-र-नियमन-गर्ने-नियमावली-२०६७
पुरा हेर्नुहोस